Saturday, March 12, 2011


"...surparea dimensiunii"

O dimensiune, un Eu, întrebarea este cum realizăm surparea acestuia ? O prăbuşire sub propria greutate, o implozie spre libertate. A fi liber, a fi non-Eu.

"într-un colos al Ideii..."

2 Comments:

Anonymous V said...

prin contactul eului cu absurdul? (damn, i'm such a down-to-earth girl sometimes! :"> )

March 19, 2011 5:40 AM  
Blogger dakull said...

in acel contact Eul se va dezintegra

March 28, 2011 5:41 AM  

Post a Comment

<< Home